Bøstad 2.

Lofoten. View to Eggumsvelen from Torvdalshalsen.